Informacje ogólne

18 kwietnia - Europejski Dzień Praw Pacjenta - Prawa jakie przysługują Pacjentom w Polsce

 

W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się prawom pacjenta, co pozwala zwiększać świadomość społeczna. Już niedługo, bo 18.04.2023 odbędzie się kolejny Europejski Dzień Praw Pacjenta, dlatego przypomnijmy, jakie prawa przysługują Pacjentom w Polsce.

Europejska Karta Praw Pacjenta

Europejska Karta Praw Pacjenta jest dokumentem, który opracowany został i przyjęty już w roku 2002. Pierwotnie przetłumaczona aż na 16 języków. Zebrano w nim 14 najważniejszych praw, które mają gwarantować pacjentom wysokie standardy leczenia. Obecnie w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta zawarto następujące postanowienia:

 1. Pacjent ma prawo do profilaktyki zdrowia
 2. Każdy pacjent ma prawo do równego dostępu do opieki zdrowotnej
 3. Pacjent ma prawo do rzetelnej informacji
 4. Pacjenci mają prawo do wyrażania zgody na leczenie lub możliwość odmowy
 5. Pacjent może samodzielnie i swobodnie decydować o wyborze dostępnych procedur leczenia oraz świadczeniodawców
 6. Każdy pacjent ma prawo do poszanowania jego prywatności i poufności
 7. Pacjent ma prawo do poszanowania jego czasu.
 8. Pacjent ma prawo do korzystania z opieki medycznej, w której przestrzegane są standardy jakości dla opieki medycznej.
 9. Pacjent ma prawo, aby świadczenia wykonywane były społecznie, z zachowaniem należytych środków ostrożności.
 10. Pacjent ma prawo do korzystania z nowoczesnych i innowacyjnych metod terapii.
 11. Pacjent ma prawo do unikania niepotrzebnego bólu i cierpienia.
 12. Pacjent ma prawo do leczenia dostosowanego do swoich potrzeb i stanu zdrowia.
 13. Pacjent może składać zażalenia.
 14. Pacjent ma prawo do uzyskania odszkodowania, jeśli nie jest właściwie leczony lub jego prawa nie są przestrzegane.

Prawa pacjenta w Polsce

Dokumentem, który reguluje prawa pacjenta w Polsce jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zarówno ustawa, jak i obowiązująca Europejska Karta Praw Pacjenta opracowane zostały po to, aby zagwarantować wszystkim równy dostęp do profesjonalnej i rzetelnej opieki medycznej na najwyższym możliwym poziomie.

W Polsce coraz więcej mówi się o prawach, jakie ma pacjent i na szczęście są one coraz lepiej przestrzegane, dzięki czemu jakość opieki medycznej stale wzrasta. Pacjenci są też coraz bardziej świadomi swoich praw. Zgodnie z zapisami ustawy, w Polsce każdy pacjent ma prawo do:

-       bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej,

-       poszanowania godności i intymności,

-       wyczerpującej oraz zrozumiałej informacji o stanie zdrowia,

-       zachowania tajemnicy lekarskiej dotyczącej stanu zdrowia,

-       do wyrażania zgody na leczenie,

-       do dostępu do swojej dokumentacji medycznej,

-       do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,

-       opieki duszpasterskiej,

-       do zgłoszenia sprzeciwu do opinii lub orzeczenia lekarza,

-       do przechowywania rzeczy wartościowych,

-       do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

Europejski Dzień Praw Pacjenta w Polsce

Wydarzenie, jakim jest Dzień Praw Pacjenta ma na celu przede wszystkim szerzyć świadomość wśród społeczeństwa oraz zwrócić uwagę na potrzebę i obowiązek respektowania ustaleń. To także wydarzenie, podczas którego organizowane są liczne konferencje i debaty ekspertów, których celem jest nie tylko uświadamianie praw, ale też rozważenie kwestii, które pozwoliłyby na poprawę już funkcjonujących procedur.