Odzyskaj zdrowie oraz komfort codziennego funkcjonowania

Chirurgia onkologiczna i rekonstrukcyjna

Leczenie chirurgiczne, korekcja blizn i wad w walce o zdrowie

Chirurgia jest bardzo rozbudowaną dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem operacyjnym wielu dolegliwości dotykających zarówno warstw powierzchownych, jak i wewnętrznych obszarów naszego ciała. Jako dyscyplina główna obejmuje wiele specjalności, wśród których znajduje się chirurgia onkologiczna i rekonstrukcyjna. Często leczenie chirurgiczne jest obecnie głównym sposobem walki z niektórymi nowotworami i ma znaczenie ogólnopopulacyjne ze względu na częstość występowania tych chorób. Z powodu zwiększającej się konieczności terapii chorób nowotworowych, częstym wyzwaniem w praktyce lekarskiej jest potrzeba korygowania blizn i zniekształceń pooperacyjnych. Analogicznie, rekonstrukcyjna gałąź chirurgii plastycznej uwzględnia leczenie wad wrodzonych.

Wycięcie guzów skóry


Nasze całe ciało pokryte jest skórą, która pełni rolę ochronną organizmu. Ta zewnętrzna powłoka nieustannie narażana jest na otarcia i skaleczenia, na szkodliwe działanie promieni UV czy detergentów. Kondycja skóry zależy nie tylko od tego, jak się z nią obchodzimy, jak pielęgnujemy, ale także ma na nią wpływ to, co dzieje się w naszym ciele. Wiele chorób i nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów objawia się zmianami w obrębie naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Zmiany skórne mogą mieć zatem różną etiologię, odmienny charakter oraz niejednakową wielkość. Przyjmują one formę guzów, torbieli, naczyniaków czy znamion. Często spotykane są tłuszczaki zbudowane z komórek tłuszczowych, gangliony powstające przy ścięgnach i stawach, włókniaki oraz naczyniakowłókniaki, guzki reumatoidalne, brodawki i kaszaki. Powstają na twarzy, głowie, rękach i tułowiu. Ich pojawienie budzi niepokój, gdyż często kojarzone są z chorobami nowotworowymi. Mimo, że nie każda zmiana jest niebezpieczna, to warto każdy przypadek skonsultować z lekarzem i podać się odpowiedniemu leczeniu, zwłaszcza gdy powoduje ból czy zmniejsza ruchomość części ciała w obrębie której występuje. Niektóre z nich co prawda znikają samoistnie, ale większość wymaga jednak interwencji specjalistów, a najskuteczniejszą metodą ich eliminacji jest wycięcie chorobowo zmienionej tkanki. W przypadku wątpliwości co do charakteru usuniętej zmiany, poddawana jest ona badaniu histopatologicznemu.

Korekcja blizn i zniekształceń pourazowych


W ciągu życia spotyka nas sporo zdarzeń, które pozostawiają po sobie trwałe ślady w ciele. Kontuzje, jakich doświadczamy, mogą spowodować urazy narządów wewnętrznych, a przede wszystkim mogą być widoczne na powierzchni skóry danej osoby jako blizny czy deformacje pourazowe. Już w dzieciństwie prowadzeni ciekawością świata, stawiając pierwsze kroki, ucząc się jeździć na rowerze czy na nartach narażeni jesteśmy na otarcia, skaleczenia i stłuczenia, po których zostają ślady naszej odwagi w postaci blizn. Osoby poszkodowane w wypadkach czy pożarach doświadczają poparzeń, doznają zniekształceń wielu części ciała czy ubytków tkanek. Także każda interwencja chirurgiczna, nawet ta najmniejsza, której nieodzowną częścią jest wykonanie nacięcia na skórze, wiązała się będzie z powstaniem blizny. Mogą je powodować także oparzenia substancjami chemicznymi, nieprawidłowo przeprowadzone zabiegi medyczne i chemioterapia. I chociaż większość zniekształceń pourazowych i blizn z zasady nie ma większego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, to dla niektórych osób ich występowanie wiąże się często z problemami natury estetycznej, które mogą doprowadzić do wycofania społecznego danej czy zaburzeń nastroju.

Rozległość operacji, charakter uszkodzeń, indywidualne predyspozycje organizmu do gojenia się ran oraz zastosowana pielęgnacja w miejscach naruszenia ciągłości skóry będą miały wpływ na ostateczny wygląd i charakter blizny. Odpowiednia pielęgnacja miejsca po operacji, które zostało właściwie zszyte, w większości przypadków sprawia, że blizna po wygojeniu nie jest mocno widoczna, a z czasem trudno ją będzie nawet odróżnić od zdrowej skóry. Zdarza się jednak, że proces gojenia nie przebiega prawidłowo, powstają twarde zgrubienia, które nie tylko wyglądają mało estetycznie, ale także uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie.

Blizny i zniekształcenia pourazowe mogą być skutecznie leczone metodami chirurgicznymi. Jeśli tylko ślad po zagojonym nacięciu czy uszkodzeniu skóry jest nieestetyczny, przerośnięty, zgrubiały, nieelastyczny czy ograniczający ruchomość danej części ciała, na której występuje, to warto rozważyć wykonanie korekcji w miejscu pojawienia się niedoskonałości. Chirurgiczne leczenie blizn polega na wycięciu zbyt widocznych, rozległych i uciążliwych bliznowców. Skóra w operowanej okolicy jest ponownie zszywana z zachowaniem największej staranności. Leczenie niedoskonałości skóry powstałych na skutek oparzenia wrzątkiem, ogniem, prądem czy różnego rodzaju związkami chemicznymi, będzie niejednokrotnie wymagało nie tylko wycięcia nieprawidłowo zagojonych ran, ale także wykonania przeszczepu skóry.

Prawidłowo przeprowadzona procedura leczenia nie zlikwiduje całkowicie blizn, ale sprawi, że będą one słabiej widoczne i mniej obszerne. Pacjent dzięki terapii pozbędzie się całkowicie lub większym stopniu przykurczy spowodowanych przez blizny, a co za tym idzie zyska większą ruchomość tych części ciała, które były nimi dotknięte.

Mniejsze ślady pozostające po wygojeniu się ran można poddawać dalszemu leczeniu z wykorzystaniem zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Skuteczne w tym przypadku jest zastosowanie osocza bogatopłytkowego pobudzającego skórę do regeneracji, skorzystanie z laseroterapii przyspieszającej gojenie i odbudowę komórek czy wykorzystanie wielu rodzajów peelingów i zabiegów mezoterapii.

Leczenie blizn jest procesem długotrwałym i wymaga cierpliwości, ale efekty jakie można dzięki niemu osiągnąć są spektakularne pod względem estetycznym i funkcjonalnym.

W naszej klinice zajmujemy się nie tylko korekcją blizn, ale także z sukcesem wykonujemy operacje, których celem jest likwidacja bądź zmniejszenie zniekształceń pourazowych. Specjalizujemy się w korekcji deformacji całej twarzy, nosa, małżowin usznych i powiek. Zajmujemy się także uzupełnianiem ubytków tkanek będących następstwem nieszczęśliwych wypadków, zabiegów chirurgicznych, jak i leczenia onkologicznego. Mamy wieloletnie doświadczenie w rekonstrukcji piersi wykonywanej wieloma metodami, między innymi za pomocą autogennego przeszczepu tłuszczu czy z wykorzystaniem implantów, czy płatów skórnych pochodzących z odleglejszych części ciała. Ponadto wykonujemy pełen panel operacji rekonstrukcyjnych tułowia i kończyn.

Korekcja wad wrodzonych


Szacuje się, że około 2-4 % dzieci przychodzi na świat z wadami rozwojowymi, którymi są określane wszelkie nieprawidłowości w budowie anatomicznej całego ciała. Anomalie powstające na etapie rozwoju płodowego mogą dotyczyć każdego z naszych układów wewnętrznych: oddechowego, pokarmowego, nerwowego, krążenia, moczowego i układu kostno-szkieletowego. Wady rozwojowe występują także w obrębie twarzoczaszki, narządów płciowych oraz innych obszarów ciała. Nieprawidłowości powstające na etapie płodowym mogą mieć duży wpływ na zdrowie dziecka, jego późniejszy rozwój oraz sprawność i mogą także towarzyszyć danej osobie przez całe życie. Część z wad wrodzonych ogranicza się do nieestetycznych niedoskonałości, które nie mają wpływu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a które z powodzeniem mogą być skorygowane zabiegami z obszaru chirurgii plastycznej. Niestety sporej grupie dzieci, zwłaszcza tych cierpiących z powodu wad występujących zespołowo, towarzyszy niedorozwój intelektualny.

Przyczyn powstawania nieprawidłowości rozwojowych jest wiele. Mogą nimi być zarówno czynniki genetyczne, jak i przebyte w czasie ciąży niektóre choroby wirusowe: toksoplazmoza, różyczka czy ospa wietrzna. Ryzyko wystąpienia wad rozwojowych zwiększa się u dzieci Pacjentek chorujących na cukrzycę. Czynnikami szkodliwymi dla przyszłej matki, wpływającymi na rozwój płodu, jest także promieniowanie RTG, niektóre leki i alkohol. Niedożywienie, niedobory kwasu foliowego i witamin mogą także mieć wpływ na zaburzenie prawidłowego kształtowania się nowego życia. Niestety etologia nawet ponad połowy anomalii nie zostaje nigdy poznana.

Leczenie wad rozwojowych powinno być właściwie przemyślane i zaplanowane. Rozpoczyna się je niekiedy nawet na etapie płodowym. Duża jednak część anomalii wykrywana i leczona jest po pojawieniu się dziecka na świecie.

W naszej klinice specjalizujemy się w leczeniu wad wrodzonych nosa, wargi, podniebienia, powiek, uszu, twarzy i szyi, piersi i klatki piersiowej oraz palców u rąk i stóp. Przeprowadzamy zabiegi korekcji opadających, podwiniętych i odwiniętych powiek. Z sukcesem wykonaliśmy wiele operacji rekonstrukcyjnych brakujących małżowin usznych bądź ich części czy zabiegów korygujących wygląd i funkcjonowanie nosa. Zajmujemy się również korekcją rozszczepu wargi i podniebienia. Operujemy także przepukliny pępowinowe. 

W zakresie deformacji rąk i stóp, przeprowadzamy operacje, których celem jest usunięcie wad wrodzonych układu kostno-stawowego. Leczymy polidaktylię – nieprawidłowość rozwojową polegającą na występowaniu dodatkowego palca lub palców w obrębie kończyn dolnych i górnych. Operujemy także zrośnięte palce (palcozrost) w obszarze tkanki miękkiej, jak i struktur kostnych. W zależności od potrzeby leczenie syndaktylii uzupełniamy przeszczepami skórnymi.

W zakresie deformacji rąk i stóp, przeprowadzamy operacje, których celem jest usunięcie wad wrodzonych układu kostno-stawowego. Leczymy polidaktylię – nieprawidłowość rozwojową polegającą na występowaniu dodatkowego palca lub palców w obrębie kończyn dolnych i górnych. Operujemy także zrośnięte palce (palcozrost) w obszarze tkanki miękkiej, jak i struktur kostnych. W zależności od potrzeby leczenie syndaktylii uzupełniamy przeszczepami skórnymi.

Skupiamy się nad nieustannym udoskonalaniem zabiegów z obszaru chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej, gdyż dla Pacjenta są one nie tylko możliwością odzyskania utraconego piękna, ale także w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia komfortu codziennego funkcjonowania.